Telepatie - návod

Mimosmyslově přenášet myšlenky na druhé bytosti umíme zcela přirozeně všichni. Můžeme je však pravidelně rozvíjet až do vědomé telepatické schopnosti. Telepatie je známá a již výzkumy potvrzená věc (biolog Rupert Sheldrake). Stačí pouze pevné rozhodnutí, stejné jako kdybychom se šli momentálně učit jezdit na kole, číst, zpívat, malovat. Vše chce cvik, praxi a vůli - toto jsou klíčové dovenosti. Trénink může trvat týden, měsíc, ale také celý rok. 

Níže nalezneš návod, který je čistě z naší praxe a nejen my díky němu získali nespočet potvrzení, že lze předávat myšlenky telepaticky. 

Své experimenty potvrzujte

Při telepatickém působení se chceme vyhnout pouhé náhodě. Je dobré mít jistotu, že naše působení je reálné. Opatři si proto deníček (ať v papírové či elektronické podobě), kde si budeš zaznamenávat:

1) jaké myšlenky jsi předával

2) co se událo v následujícíh 5 až 10 minutách po působení

Sám budeš překvapen, jak se bude tvá úspěšnost zlepšovat již po prvních desítkách působeních. Při pravidelném tréninku již brzo budeš mít nepřerušenou řadu úspěšných působení, které budeš mít i reálně potvrzené. 

Působte pouze láskyplně a pomocně

Schopnost silné telepatie je většině lidem od narození uzavřena z důvodu neschopnosti ovládat své chtíče, představy a už vůbec ne svou mysl a k tomu máme neustále v sobě zakořeněný pocit, že musíme před sebou neustále něco skrývat.

Téma tajemství je zajímavé samo o sobě a astrální cestovatel brzo pochopí, že je to pouze iluze hmotného světa. :)

Ve chvíli, kdy započneš otvírat svou schopnost telepatie, spadá na tebe velká zodpovědnost vůči osobě, které předáváš své myšlenky. Je tvou povinností lidem pomáhat a působit tvořivým, podpůrným způsobem. Konej pouze to, co by bylo i tobě příjemné a vždy se před samotným působením vciť do člověka, zda i pro něj je vše příjemné. 

Z tohoto důvodu je praktické utvořit skupinu kamarádů, kteří se budete vzájemně ovlivňovat. Tedy všichni navzájem budou o telepatickém působení vědět, budou svolní a nadšení k novému poznání. 

5 kroků k telepatickému působení

Zaměření osoby

Zavři oči a vybranou osobu si v mysli představ jak nejlépe dovedeš. Praxe říká, že stačí pouze obličej.

Scénické určení

Utvoř si v hlavě obraz, jak osoba doslova koná co si zamaneš a je to pro ni prospěšné. Celou scénu dokonale vizualizuj ve své mysli alespoň po dobu 5 minut, čímž vytvoříš dostatečně velký energetický náboj.

Předání myšlenky

Přidej motivační slovní působení v budoucím a následně v přítomném čase. Vše si přitom dokonale vybavujte a dodejte i potřebné nadšení. Opět 5 minut.

Například: “CHCI jít na druhou stranu místnosti a JDU na druhou stranu místnosti”.

Energie myšlenky

Nyní v průběhu 10 minut vizualizuj energetický náboj v podobě velké bílé koule, která stoupá z tvé hlavy stále vzhůru, až do vesmíru, Univerza, odkud následně padá až do hlavy vybrané osoby, kde se příjemně ukládá s veškerými motivačními působeními.

Stabilizace přenosu

Vytvoř mezi vámi jednosměrný energetický tunel, či vizualizuj válec z tvé hlavy do hlavy oné osoby. Předáváš nejen Sílu, ale s ní i neodkladnou myšlenku na vykonání daného činu.
 

Nyní již pouze vyčkejte 5 až 20 minut pro požadovaný efekt.

Co se děje při přenosu myšlenek?

Ty předáváš svou Sílu s myšlenkami, které k tobě patří. Tyto jsou buď tak silné, že příjemce ovlivní k úkonu, nebo jsou jím myšlenky rozloženy a příjemce si ponechá tvou čistou Sílu, tedy k činu nedojde.
Příjemce často ani netuší cizí myšlenky, které na něj působí tak silně, že jde a vykoná je.

Pakliže čin nevykoná, pak je potřeba zaslat silnější koncentraci energetického náboje. Jen málokdy ale narazíš na lidi, kteří by nepodlehli i velmi slabému působení.

Příjemce pociťuje neodkladnou potřebu danou myšlenku vykonat a následně prožít uspokojení z uskutečnění.

Začátky

Vyber si lidi, kteří jsou zaměstnáni běžnými maličkostmi a nevědí, kde jim hlava stojí. To jsou pro tebe ti správní, neboť oni ani nevědí, že myšlenky jdou zastavit a bláhově se domnívají, že musejí veškeré pošetilé kroky splnit.
Je zcela jedno, zda je ovlivňovaná osoba u tebe, nebo v jiné zemi, ale přesto je dobré ji mít pro začátek po celou dobu nepozorovaně na očích. Na dokonalejší působení se vypracuješ časem.
Pro začátek si vyber jednoduché úkoly, jako přemístění květináče, hraní s hopsakoulí, hození mokré školní houby učitelem přes třídu (nutno působit již o přestávce), vyhodit tužku do vzduchu, poskakovat si… Nápadům se meze nekladou, pakliže jsou až dětsky čisté.
Největší úspěchy budete mít s přenesenými myšlenkami, proti které nebude ovlivňovaný příjemce protestovat. Tedy to, co mu nepřijde moc bláznivé a co raději udělá, než aby se myšlenky zbavoval.

Pokročilé

Pakliže pro telepatické působení čerpáš pouze ze svých životních zásob Síly, pak po desetiminutovém působení budeš natolik vyčerpán, že se svalíš na židl a několik minut se z působení budeš sám vzpamatovávat.

Ovládané osobě totiž posíláš svou Sílu… A tomu lze předejít již v první chvíli, kdy se nejprve ty sám napojíš na zdroj nevyčerpatelné a čisté Síly, vesmír, Univerzum.

Zde uvádíme zjednodušený návod, jak toho dosáhnout: 
1) Základem je umět ovládat svou mysl. Podrobný návod zde.

2) Usedni a soustřeď se pouze na svůj dech.

3) Vše kolem zcela ignoruj.

4) Vizualizuj si (představ si) kolem sebe nekonečnou bílou Sílu. (Tato Síla tě může obklopovat, nebo může být v podobě bílého proudu Síly, která začíná nekonečně daleko ve Vesmíru)

5) Všechnu tuto Sílu do sebe saj jako houba.

6) Můžeš se při působení vnímat jako "průtokový ohřívač". Přijímáš nekonečnou energii, kterou nadefinuješ na dané působení a posíláš ji dál. 

Zkoušej stále těžší a absurdnější situace, například působení pro běhání v místnosti, zpívání konkrétní písničky, mávání rukama, odchod z místnosti… Vždy ale v rámci mezí, proto raději pomáhej pro dobrou náladu, smích, radost, pohlazení…

Jak získat telepatickou imunitu

Pro ochranu před myšlenkami z venčí použij návod Vytvoření vlastní bezpečné sféry
Časem poznáš svou mysl a budeš chtít jít stále dál. 

Upozorňujeme, že tato schopnost slouží pouze jako tvůj osobní důkaz existence Sil mezi nebem a zemí. Nezneužívej, naopak pomáhej.

WEBINÁŘ O ASTRÁLNÍM CESTOVÁNÍ

16. ŘÍJNA OD 19 HODIN Ať vás o astrálním cestování zajímá cokoli - my vám vše zodpovíme jako Astrální cestovatelé. Veškeré obavy tak odpadnou a vy budete moci začít objevovat krásy nehmotného světa.

ZDARMA

Astrální cestování

Poznej život nezávislý na hmotném těle

Chci astrálně cestovat