Astrální a duchovní cestování - návod

Astrální a duchovní cestování - návod

Zážitek opuštění fyzického těla je dokonalý ve svém vnímání světa ještě více smysly a v nepopsatelné čistotě bytí. Veškeré dojmy (i existence samotná) jsou zde na vyšších úrovních. Cestu k vystoupení duše (astrálního těla) lze nalézt skrze přestupní schopnost, a tou je vystoupení svým duchem z těla (mentální cestování).

Pakliže jste doposud neuspěli v astrálním cestování díky tomuto návodu, pak duchovní cestování vám půjde pro začátek lépe, jelikož neklade tolik nároků na ovládnutí našich myšlenek.

Díky tomu jsou bohužel z duchovního cestování menší emoční zážitky, nejste plně ponoření v cestování a uvědomujete si vše trochu jako přes sklo. Tento stav se dá přirovnat k velmi dobré fantazii, či snovému stavu. Nicméně vše je i tak naprosto reálné, což si můžete vyzkoušet například cestou za kamarádem. A navíc, po zvládnutí duchovního cestování jste již jen malý krůček k zvládnutí cestování astrálního.

Pro astrální i duchovní cestování, či jiné mimotělní zážitky je potřeba mít klidnou mysl a praktické zkušenosti s našimi těly (fyzické, duše, duch).

Pojďme se tedy vše ukázat skrze první stupeň, kdy se naučíme poznávat právě sami sebe skrze svou mysl. Druhým stupněm bude duchovní cestování a třetím pak astrální cestování.

První stupeň: Ovládnutí mysli

1) Pozorování mysli
Pohodlně usedněte, nařiďte si budík na 5 minut, zavřete oči a pozorujte po tuto dobu svou mysl. Nevytvářejte žádné myšlenky, pouze je pozorujte. Pociťujte klid.. Nechte tomu čas a zjistíte, jak pracovat se svou myslí. Takto postupujte každý den, ráno po probuzení i večer před usnutím po jeden týden, tedy 14x.

Získáte: Tento cvik vám daruje neovlivnitelnost, kterou potřebujete jak pro astrální cestování, tak v běžném životě.

2) Ovládnutí jedné myšlenky
Zvládli jste? Pak si vyberte jednoduchý předmět jako tužku, kamínek, hrneček a 5-10 minut si ho co nejsoustředěneji prohlížejte. Je důležité se zaměřit na jeho veškeré záhyby, barvy a jedinečnosti. Nyní si posuňte budík na 10minut a opět zavřete oči. Uklidněte svou mysl a představujte či vizualizujte si tento jednoduchý předmět. Musíte si předmět vybavit tak dokonale, jako by byl zcela fyzický. Opět cvičte alespoň týden.

Získáte: Tento cvik vám daruje schopnost soustředění, kterou potřebujete jak pro astrální cestování velice nutně, jelikož budete muset být schopni bez pohnutí ležet alespoň dvacet minut. V běžném životě budete překvapeni výrazným zlepšením všech vašich dovedností.

3) Být sám sebou
Po dobu deseti minut sledujte svou prázdnou mysl. Žádné myšlenky nevítejte, nyní nic nevytvářejte, pouze si užívejte toho klidu ve vaší mysli. Pokud se cokoliv dostaví, pouze to posuňte dále, nyní není nic důležitého… Tento stupeň můžete považovat za splněný, pokud jste veškeré cvičení zvládli a svou mysl můžete pozorovat alespoň 5 minut bez přerušení.

Získáte: Nejdůležitější vlastnost každé bytosti, díky které dokážete prožívat a tvořit v životě i vyšších sférách právě to, co vy vědomě chcete. Neboť… toto je váš život…

Tip: Jak se připravit ještě lépe? Nechte se vést návodem na ovládnutí vlastní mysli

Druhý stupeň: Duchovní cestování 

1) Houpání
Nyní ulehněte, či usedněte do své oblíbené polohy, vstupte do meditace s kontrolovanými myšlenkami. Uvědomte si své fyzické tělo, pak svého ducha a posléze zjistíte, že duch má tvar těla a dokonce jej přesahuje. Můžete se v těle volněji hýbat, a přitom fyzické tělo bude klidné. Toto přesně nyní cvičte – stačí se jen houpat centimetr ze strany na stranu… Opět ráno i večer, po dobu jednoho týdne.

2) Prozatímní svět
Jakmile toto zvládnete, tak si vybavte, že chcete duchovně cestovat a v mysli si vytvořte “vysněný” svět, ve kterém se budete pohybovat. V této chvíli již nemyslete na své fyzické tělo, ale celou svou mysl přeneste právě do okamžiku, ve kterém jen tento svět vytvořený. Taktéž si užívejte týden.

3) Vedlejší místnost
Jistě máte úspěchy, a proto je čas navštívit vedlejší místnost vašeho bytu. Postup je stejný, jen nyní nevytvářejte “prozatímní svět”, ale v mysli si vybavte právě vedlejší místnost, kterou velmi dobře znáte. Vše si vybavte s největší dokonalostí, musíte se cítit, jako byste tam byli! V tomto týdenním cvičení si vyberte 2-3 takové místnosti.

4) Neznámá místnost
Nyní běžte do místnosti vašeho známého, se svolením, a opakujte duchovní cestování stále a stále dokola, dokud nebudete schopni popsat, jaké se udály v místnosti změny.

Cestujte i do jinak využívaných místností a všímejte si pro vás neznámých detailů. Začátky bývají těžší, ale po desátém cestování již získáte větší důvěru a do padesátého cestování už vaše úspěšnost bude velká. Ti, co se cestování budou věnovat více, budou mít pak úspěšnost dokonalou. Nebuďte za začátku nároční, chcete nejdříve obrysy… až pak více.

Dan: “Ve tvém videu nad hmotou 5 mluvíš o mentálním cestování. To je naprosto supr trénink! Včera jsem to trénoval v hluboké meditace a přesunul se třeba na své oblíbené místo do čajovny ke kamarádovi do Hodonína a vnímal jasně tu atmosféru. Zvykám si tedy na to oddělené vědomi od těla a je to supr!”

Třetí stupeň: Astrální cestování

Pakliže jste poctivě postupovali, pak duchovní cestování máte již zvládnuté. Díky astrálnímu cestování můžete dokonce navštěvovat jiné světy, například lesních bytostí, posmrtné sféry, vesmír, nebo jít za přáteli a sledovat, jaký text píší na papír a pak si to zcela reálně potvrdit.