Jsem moc mladý na cestu poznání?

Kdy je ten správný čas začít s prozkoumáváním nehmotného světa? V dětství, pubertě či dospělosti? Občas nám chodí e-maily, kde mladí lidé (mezi 14. až 17. rokem) mají obavy, zda jsou již připraveni se začít zaobírat "nadpřirozenými věcmi" nejen teoreticky, ale již prakticky. Pojďme toto téma trochu rozebrat na několika možných příkladech ze života, jak se lze dostat na cestu pochopení.

Dítě se narodí s jemnějšími smysly

Tedy pro ostatní má "nadpřirozené schopnosti". Vidí bytosti a povídá si s nimi, má rozvinutou intuici (zazvoní zvonek u dveří a dítě s naprostou jistotou ví, kdo tam je), předpovídá budoucnost (ví, ještě dříve než se tak stane, že zvonek zazvoní), může astrálně i mentálně cestovat. Zde musíme uznat, že dítě nemá moc na výběr a všechny tyto procesy, pro něj zcela přirozené, přijímá. Záleží jen na vlivu jeho okolí, zda mu tyto schopnosti zůstanou až do dospělosti, nebo se jich vědomě (či nevědomě) vzdá.

Dospívání a puberta

Pakliže nemáme jemnohmotné vnímání dáno od narození, tak prvního kontaktu s nehmotnými sférami se dočkáváme v dospívání. Většina z nás určitě někdy v životě vyzkoušela (ať úspěšně či neúspěšně) vyvolávání duchů. Zde si začínáme pohrávat s myšlenkou bytostných a buď u této víry zůstáváme, nebo ji opouštíme. Výhoda tohoto věku je v bezstarostnosti a radosti ze života. Vše jde tak nějak samo od sebe a k tomu ještě dostatek času na seberozvoj. Spousta informací je volně dostupná na internetu, komunita lidí se stále rozšiřuje. Historicky nebylo nikdy snazší najít všechny potřebné informace a ještě k tomu nebýt odsuzován za špatnou víru. Co více chtít? Nevýhodou může být oddělení od vrstevníků, kteří v nehmotný svět nevěří. Proto doporučujeme - zkuste co nejméně o těchto věcech hovořit s vrstevníky a užívejte si s nimi jejich způsobu života. Užívejte všech možností, které tato planeta nabízí, a přitom se věnujte své vlastní cestě. Dříve nebo později k sobě začnete přitahovat stejně smýšlející lidi, takže se nemusíte bát dlouhotrvající izolace či nepochopení okolním světem. Jen vydržte.

Dospělost

V dospělosti k nám prozření přichází v podobě "duchů" v domácnostech. Dále skrze každodenní starosti, které nás začínají ničit, a my hledáme pomoc, jak zkvalitnit náš život. Našim vědomím otřese úmrtí blízkého člověka, kde zcela logicky začínáme hledat odpověď na to, co je po smrti. Ztrácí se nám dětská bezstarostnost a hledáme nějaký pevný bod v životě i v životě po životě. Hledáme větší porozumění podstatě vlastní života. Výhody a zároveň nevýhody tohoto věku můžeme vidět v životních zkušenostech a rozsáhlejších znalostech. Dokážeme nově získané informace lépe analyzovat a pakliže s nimi souhlasíme, je víra o to pevnější. Za další výhodu můžeme považovat samostatnost (jak finanční, tak osobní). Tedy můžeme navštěvovat různé kurzy a semináře, setkávat se osobně se stejně smýšlejícími lidmi a tím si cestu usnadnit. Nevýhodou může být už jakási "tuhost" a překonávání celoživotních zvyklostí, ale k tomu nám může dopomoci právě logika a analýza. My v Láskyplném světě rozhodně nerazíme cestu "slepé víry", ale všem říkáme: "Jděte a najděte si sami důkazy. My vám k tomu pomůžeme."

Stáří

Na konci životní cesty nám již oslabuje fyzické tělo a tím až násilně získáváme možnost přijmout jemnohmotný svět. Jasně dostáváme signál: "Zastav se a měj čas na sebe. Zjisti, že nejsi jen to hmotné tělo." Pakliže žil člověk celý život ve víře v hmotu, tak zde doporučujeme se doopravdy jen zastavit a začít se soustředit na jednu jedinou věc, kterou je vlastní dech. Je to velmi příjemný začátek cesty k vyššímu pochopení.

To nejdůležitější nakonec

Nesmíme opominout fakt, že uvědomění si jiné než hmotné sféry si nalézá každého z nás samo ve chvíli, kdy jsme připraveni přijmout nová fakta. Už jen tím, že čtete tento článek jste na cestě prozření. Kdy přejdete i vy od teorie k praxi? Je úžasné číst stovky článků a knížek, ale není ještě lepší jít a o všem se osobně přesvědčit? Zde na Láskyplném světě vám poskytujeme spousty návodů, které otvírají první dveře.

Začnete od vidění aury,
telepatie,
mentálním cestováním,
či rovnou přikročíte k astrálnímu cestování?

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Tvá cesta k úspěšnému 
- materiálnímu životu
- harmonickým vztahům
- hlubokým duchovním prožitkům

Vstup do Astrální akademie

Astrální cestování

Poznej život nezávislý na hmotném těle

Chci astrálně cestovat