Zbav se strachu ze smrti

Jako astrální cestovatel se na svět dívám jinýma očima, neboť když prožijete to, co je za hmotou, tak vás to změní - definitivně. Lidé mají ve spoustě věcech jasno, ale v otázce "Co bude po smrti?" se většina pouze domnívá. Já jsem chtěl mít v této otázce jasno již v mládí, jelikož mi přišlo nesmyslné, zde cokoli po desítky let vytvářet a následně zemřít a?? Toto mi nedalo spát a tak jsem se začal věnovat astrálnímu cestování, jelikož tak člověk pozná jasnou odpověď.

Ve chvíli, kdy nám odejte blízký člověk, je to pro nás velmi těžká chvíle. Jaké by to ale bylo, kdybys mohli nahlédnout za oponu smrti a prožít si, kam se odchází po opuštění fyzického těla? Skrze následující text tě aspoň teoreticky provedeme hlouběji. 

Opuštění fyzického těla je uklidňující

Obecně západní kultura zastává názor, že smrt je hrozná, duchů se musíme bát a komunikovat se zemřelými dokážou jen vyvolení a je to samo o sobě děsivá záležitost. ALE NE! Ve chvíli přirozené smrti, je celý proce přívětivý.  I buddhističtí mniši se připravují na vědomý odchod, stejně jako někteří moudří lidé na smrtelné posteli. Proto i ty můžeš prožívat svůj život i odchod z něj zcela vědomě. Jen se to musíš naučit - prožít... a k tomu je skvělé astrální cestování.

Přirozené umírání je radostné stejně jako porod

U přirozeně umírajícího člověka nevidíte strach, ale uklidňující blaho.  V posledních pár minutách jsou nadšení, tak nadšení, že se těší jako malé děti, ANO! Je to zcela přirozená cesta každé živé bytosti, odejít ze hmoty a jít žít dál, nezávisle na svém hmotném těle.

Proč tedy věříme tvrzení, že smrt je špatná a děsivá? Snad proto, že mozek toto nikdy nezažil a brání se veškerému nehmotnému poznání. Ve chvíli, kdy poprvé astrálně vycestuješ, tak se tento strach rozplyne, neboť vědomě vystoupíš ze svého hmotného těla (byť na několik sekund) a opět se navrátíš zpět. Nyní se již nedomníváš, co je po smrti, ale zcela reálně jsi celou situaci prožil a získal tak mnoho zkušeností. Od této chvíle jdeš sebevědomě žít život na Zemi, protože je to od této chvíle zábava.

Astrální vycestování změní poznání člověka…

Zmizí všechny domněnky a teorie o duchovních světech a zcela samozřejmě přijímáme realitu. Může to být náročné, protože již pár desítek let žijeme ve hmotě… Ale když to zvládneš, tak tvé poznání je uvolňující a žije se náramně lehce.

Již se nebojíš smrti, již si neničíš život stresem, již….. si život užíváš a za mrtvé se raduješ – ale v dobrém slova smyslu. Doslova jako člověk, který se vtělil do tohoto těla, který si zde vše užívá a zcela vědomě se pohybuje světem.

Rád ti budu vyprávět mé zážitky, ale nelze je pochopit, jen prožít. Stejně jako méně náročné prožitky - ovládnutí telepatie a telekineze.. Je to jednoduché, zvláštně jednoduché…

O telepatii najdeš u nás návod ZDE.
S telekinezí se setkáš přímo v kurzu AstralniCestovani.czAstrální akademii.

 

Změna pohledu díky prožitku

Jakmile již vidíš, že dokážeš pomocí své Síly hýbat předměty, tak se uvnitř tebe probudí hluboké myšlenky… I já jsem měl na začátku strach. A dokud jsem se ho nezbavil, tak jsem nemohl jít dál. A to je ono! Musíš se doslova těšit na to, co objevíš. A zde přijde ta silná potřeba opravdu zjistit, co je dál, a tak dojdeš až k astrálnímu cestování.

To je ale zážitek, to je něco!!!!! Vystoupíš z těla a díváš se, jak si hmotné tělo pochrupuje na posteli. Přitom ty stojíš zcela reálně u postele. Dokonce pouhým pomyšlením se přnéset ke kamarádovi. Vše reálně vidíš, ty tam jsi! Sleduješ, co se odehrává u kamaráda, opětovnou myšlenkou na “navrácení do těla” se opravdu vrátíš. Zavoláš kamarádovi, kde mu vše řekneš a on ti potvrdí, že opravdu nyní dělal to, co jsi viděl.
Takto vystoupíš dvakrát, pětkrát, desetkrát, dvacetkrát… A vždy máš jasné potvrzení a důkazy.

Co je tedy smrt?

Nu a tak jdeš dál. Chceš poznávat mnohem více:

- kde jsou ostatní bytostní, podobní vám, ale víte že to lidé nejsou

- a tak jdeš dál za lidmi živými

- a dál za lidmi mrtvými.

A zjišťuješ, že zde není žádného rozdílu – jen ty, narozdíl od nich, máš hmotné tělo, do kterého se můžeš navrátit.

Zcela přirozeně chceš jít dál, poznávat dále.. A najednou se ocitneš v bílém nebo černém světě… Kde nic není, nic…… jen ty… a nic… dokud ti v mysli nevytane myšlenka … která se okamžitě zrealizuje a to velmi reálně a následně se promítne do hmotné sféry. 

V této chvíli je to pro tebe samozřejmé - víš, že když někdo odejde, umře mu hmotného tělo a odchází svým astrálním tělem do zcela odlišných a dalekých sfér. Ty na něj můžeš stále myslet, můžeš ho žádat aby přišel, ale přece bys to po něm nechtěl, když on sám chtěl odejít a rozhodl se odejít do své sféry bytí. Již si nechce užívat hmotu, nyní chce jít dál. Ale co jistě můžeš, tak přímo za ním astrálně vystoupit. Je to stejné, jako když bys cestoval za ním domů. Jen on zůstane v astrálním domově a ty jej dočasně navštívíš. 

Hmotné tělo versus Astrální tělo

Astrální tělo je opravdu mnohem méně omezené, můžeš cokoliv, dokonce i přímo působit na hmotu, ale… Již necítíš tu nádhernou vůni květin, necítíš své hmotné tělo při sportu, nemůžeš být chuťovým labužníkem…
A právě proto má ohromný smysl poznat astrální cestování, probudit se tak do reality, a nyní ne hrát hru hmoty, ale přímo hru hmoty tvořit. Protože vše, co prožiješ od prvního astrálního vystoupení, si budeš právě tyto hmotné sféry mnohem více užívat!  

Vízová propustka

Můžeš to brát velice podobně, jako kdyby ti přítel odešel do zahraničí a musel si vyžádat složité povolení a ty jej dostaneš až později. 

Mluvím bez obalů, bez pohádek, říkám ti to rovnou, neboť bys měl vědět, že smrt jako taková neexistuje, že existuje příčina a následek, že existuje Zemská sféra a jiné sféry. Jsou zde určité zákonitosti, které jsou velmi široké a proto si lidé vybrali jen některé a dodržují je – například zákon karmy, desatero… Naopak o jiných nemají ani ponětí – sféry bytí, bytostné komunikace, napojení na druhé lidi… a co je po smrti, i když tolik lidí to zná osobně… Nemohu ti ale říci rovnou vše, neboť je to v tomto bodě nepochopitelné, proto pojďme dále.

První krok, pojď zažít něco více

Tak jak nyní čteš tento článek, tak ihned máš možnost jít cestou přímější, kterou jsem já tehdá nemohl. Já jsem si musel na vše přijít, ale tobě dávám veškeré návody. Protože věřím, že má smysl mít okolo sebe mnoho probuzených přátel, astrálních cestovatelů.

Proto nejlépe začni s návodem, díky kterému ovládneš svou mysl. Půjde to!  

Chceš jít přímou cestou, která je jistá a kde přesně víš, co tě čeká? Pak pojďme společně online kurzem AstralniCestovani.cz

Pokud chceš mít podobné, nebo stejné poznání jako já, pak se podívej na Astrální akademie, ve které tě přímo povedeme a především jsme všichni účastníci v každodenním kontaktu a stávají se z nás nejbližší přátelé.

Uvidíš, budou se dít divy, neboť astrální poznání na sebe nenechá dlouho čekat. Důležité je nezůstávat stále v tom stejném zastaralém okruhu myšlenek, protože nyní máš tu nejlepší příležitost pochopit a hlavně zažít, co je život v těle, co je život mimo tělo a jak opravdu funguje svět. Přijde do tebe neuvěřitelný klid, a to není fráze, ale realita.

Běž do toho, ale pozor, neboť svět už nikdy nebude tak nalinkovaný jako doteď… Již bude jiný… není vážně cesty zpět, protože realita je zcela odlišná a mnohem mohutnější, než ji v běžném dnu prožíváš… Možná, že vycestuješ astrálně za měsíc, půl roku, rok, ale toto je velmi krátká doba pro tak zásadní poznání. Vždyť jdeš za samotnou hmotou, krátkodobě, ale jdeš. A řeknu ti jedno: Běž do toho, protože za Poznání, to stojí!

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Tvá cesta k úspěšnému 
- materiálnímu životu
- harmonickým vztahům
- hlubokým duchovním prožitkům

Vstup do Astrální akademie

Astrální cestování

Poznej život nezávislý na hmotném těle

Chci astrálně cestovat

WEBINÁŘ O ASTRÁLNÍM CESTOVÁNÍ

Ať vás o astrálním cestování zajímá cokoli - my vám vše zodpovíme jako Astrální cestovatelé. Veškeré obavy tak odpadnou a vy budete moci začít objevovat krásy nehmotného světa.

ZDARMA