Sidrisi, jak jsi získal své schopnosti?

Sidris, vizionář a jednatel, dokáže vytvářet svůj vlastní svět nejprve v nehmotné astrální realitě a poté ho přenést do hmotné reality. Jeho vedoucí úloha v Astrální akademii motivuje tisíce lidí k vědomému a šťastnému životu. Jeho nekonečný optimismus a energie jsou motivující.

Sidris nám říká: "Astrální cestování nám umožňuje snadno tvořit náš vlastní svět. Jsme daleko dál než to, co bylo dosud napsáno ve stávajících textech o astrálním cestování, které ho vnímají pouze jako prostředek pro pohyb nezávislý na prostoru. My víme mnohem více a umíme to prakticky využít. Přijďte a objevte vše o astrálním cestování a tom, co znamená být praktickým Vládcem Síly (studentem Astrální akademie) a vědomě tvořit svůj svět."

Lidé se mě často ptají „Sidrisi, jak jsi získal své schopnosti?“ a já odpovídám, že v životě dostáváme to, co opravdu chceme a čeho dosáhneme. Já jsem toužil poznat, kde se nacházím, jaké síly mě obklopují a jak pomocí nich tvořit. A jaké byly výsledky?

Od dětství jsem poznával nehmotný svět a již v mládí jsem se naučil dokonale ovládat svou mysl a cestovat mimo tělo. Prozkoumal jsem svět zemřelých a další sféry. Na našich přednáškách seznamujeme lidi s fenoménem smrti a astrálního cestování, ale především je učíme, jak tyto zkušenosti prakticky využít v naší hmotné realitě a jak poznat vyšší sféry.

Spolu se svou ženou jsme se tak záhy stali patrony Vládců Síly a společně tvoříme tento svět. S celým týmem získáváme zkušenosti z cest mimo tělo, pořádáme celorepublikové workshopy na probouzení nadpřirozených schopností, spustili jsme online kurz na astrální cestování i otevřeli Astrální akademii. Prostřednictvím hlubinných terapií provádíme zájemce do minulých životů. Naše články vychází v populárních časopisech, vysíláme v rádiích, jsme osloveni televizí pro spolupráci a přednášíme na univerzitě.

Jak se ti postupně od dětství dařilo získávat tyto schopnosti?

V šesti letech, v roce 1992, mě pravidelně navštěvovaly neutrální bytosti, které sice nic nesdělovaly, ale byly se mnou a pomohly mi zvyknout si na jiný svět, který následoval.

Ve věku osmi let jsem začal získávat sílu z minulých životů a poznávat astrální svět.

V deseti letech jsem se dozvěděl o lidech s paranormálními schopnostmi, kteří vládnou nadpřirozeným. Rozhodl jsem se, že pokud to oni dokážou, tak to dokážu i já. Chtěl jsem, aby mě to naučili!

Ve jedenácti letech jsem pročítal veškerou dostupnou literaturu o telekinezi, telepatii a komunikaci s mrtvými.

Ve dvanácti letech jsem ve škole dokázal pohybovat předměty silou mysli, a to i když byly zavěšeny ve sklenici.

Ve čtrnácti letech jsme s přáteli provedli více než dvacet telepatických experimentů, z nichž se sedmnáct úspěšně podařilo. Posílali jsme telepatické pokyny na naše učitele, jako například "Jdi k tabuli, zavři levou stranu, projdi doleva a seber tenisák ze stolu, házej s ním na zem, projdi kolem třídy a pak se vrať za stůl a několikrát zabouchej knihou.“ Bylo fascinující pozorovat, jak můžeme ovládat část mysli, zatímco se automatika učitele soustředila na výklad předmětu...

V patnácti letech zažívám otřesy skleniček v přítomnosti bytostí, jejich procházení po mém bytě, včetně doprovodných zvuků. Je to nesmírně motivující zjistit, jak je to možné.

Ve svých sedmnácti letech, jsem měl nehodu při lyžování a probudil se v nemocnici, kde jsem po krátkou dobu nebyl schopen pohybovat tělem. To mi pomohlo uvědomit si, že nejsme pouze naše tělo, ale je to náš nástroj.  Proto jsem začal praktikovat a žádat o pomoc Vesmír, což přineslo výsledky.

V roce 2004, ve věku sedmnácti let, jsem poprvé vědomě opustil své fyzické tělo pomocí své duše a astrálního těla, tedy astrálně cestuji. Následující roky provádím sérii experimentů, kdy jsem navštěvoval přátele v astrálním těle, zatímco mé fyzické tělo zůstávalo na posteli doma. Mohl jsem astrálně, mentálně a duchovně cestovat kamkoliv a prožívat a vnímat situace, jako bych tam fyzicky byl. Poté jsem tyto zážitky detailně interpretoval po návratu do fyzického těla, což potvrzovalo jejich skutečnost.

Ve svých jednadvaceti letech, jsem astrálně vycestoval před brány nebe, ale nevstoupil jsem. Začal jsem chápat, že lidé mají různě až kolektivně vytvořené astrální světy, jako je křesťanský, hermetický, buddhistický atd. V dalších letech se setkávám s klíčovými lidmi a průvodci.

Ve třiadvaceti zažívám božské Já v astrálním prostoru. O rok později prožívám a chápu Nicotu a uvědomil si pomíjivost veškerého jednání. Zažil jsem okamžik láskyplnosti. Úspěšně jsem pomohl léčit rakovinu a prvně vědomě ovlivňoval osud. Každodenně jsem cestoval mimo tělo, nejprve astrálně a později i mentálně, abych poznal vyšší sféry a získal informace pro širokou veřejnost. Bylo to důležité období, kdy jsem mohl pomoci mnoha lidem, ale bylo to také náročné, protože jsem trávil většinu času cestováním mimo tělo a byl pohroužen do vyšších sfér.

Ve věku dvaceti pěti až dvaceti devíti let, jsem pomáhal vyhnat zlé bytosti z domů prostřednictvím láskyplných rozhovorů mimo tělo a porozumění jejich posmrtnému životu. Poznal jsem sféry za astrálními, za mentálními, za Nicotou, za vesmírem, za stvořením. Zažil jsem velké Vědomí. A pak jsme se vrátili do hmoty, abychom tvořili s mou ženou. Pomáhal jsem přátelům, cestovatelům a prováděl setkávání v rodinných domech, farmách, realitních kancelářích, vedl očistu městského archivu, výrobních prostor a wellness center. Celkem jsem úspěšně pomohl stovkám lidí a bytostem. Moje poslání je předávat astrální uvědomění o životě.

V osmadvaceti letech jsme spolu se svou ženou Terí Sidris otevřeli mnoho akcí, workshopů a terapií a především jsme zahájili Astrální akademii. Během roku postupně objevíme, jak veřejnosti předávat schopnosti telepatie, telekineze, vnímat astrální Síly, komunikovat s bytostmi, být sami sebou ve svém osudu a stát se skutečnými Vládci Síly, jak na hmotné úrovni, tak ve vyšších sférách. Po této době jsem začal používat astrální sílu na hmotné úrovni a přednášel jsem v sálech poblíž Karlova mostu. Od této chvíle si můžete sami ověřit, že astrální cestování je poznání života nad hmotným tělem prostřednictvím workshopu a přímého návodu na astrální cestování který veřejně publikujeme, spolu se spuštěním jedenácti měsíčního online kurzu.

Ve svých třiceti letech, jsem začal učit zájemce o praktické astrální cestování, nejprve po dobu jednoho roku, pak po tři dny a nyní s Terí Sidris za pouhých pár hodin. To díky desítkám workshopů astrálního cestování po celé České republice.

Ve svých třiceti třech letech s našimi nejbližšími a tvoříme Láskyplný svět s devíti skvělými lidmi. Soukromé terapie přebírá můj kolega. Stavíme brand MujTerapeut.cz Běží moderní Astrální akademie s mnoha Vládci Síly, online kurz Astrální  Cestování v češtině, slovenštině, angličtině. 

Ve svých šestatřiceti letech, Astrální akademie roste s velmi schopnými lidmi. Spouštíme portál Audiomeditace.cz na vysoké úrovni. Rosteme v anglicky mluvících zemích, kde budujeme základy pro celosvětovou Astrální Univerzitu a to prvním krokem který je kurz Astrální projekce.

A tedy nyní si položme otázku - co můžeme společně dokázat?

Rozhodně se osobně setkávat v Astrální akademii. Řekni nám, po čem toužíš, a společně toho dosáhneme. Nebo se můžeš vydat sám na svou cestu pomocí AstralniCestovani.cz. Také si užij nahrávky mých slov, které tě zavedou do hlubokých stavů poznání na Audiomeditace.cz Nyní máš vše ve svých rukou, ve své mysli, ve své Síle. Tvoříš svůj svět.

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Tvá cesta k úspěšnému 
- materiálnímu životu
- harmonickým vztahům
- hlubokým duchovním prožitkům

Vstup do Astrální akademie

Astrální cestování

Poznej život nezávislý na hmotném těle

Chci astrálně cestovat