Klid a ochrana při negativních silách

1) Pomocí své představivost si okolo sebe představ světelný kruch, který tě chrání.

2) Ze shora stahuj světelné provázky čisté bílé energie, kdy se při každém nádechu cítíš volnější a dýcháš jako po čistém horském vzduchu.

3) Ve chvíli, kdy sebe a svůj světelný kruch naplníš bílou silou, přizvi sám sebe v podobě anděla - tvou láskyplnou část.

4) Požádej sám sebe o pomoc při čistění prostoru kolem tebe.

5) Společně s tvým láskyplným já zvedněte ruce a začněte mohutně, ale velmi jemně naplňovat prostor energií.

6) Protože za chvíli ucítíš, jak se ocitáš v jiném stavu vědomí, nech se vést svým láskyplným já dále do výšin a pozorně poslouchej, co ti říká a co radí.

7) Jakmile ti předá sílu s moudrostí, vrať se zpět do čistého osobního prostoru, poděkuj sám sobě a uvědom si, v jaké nádherné, čisté a světle zářivé energii se nalézáš a jakou ti poskytuje silnou ochranu.

8) Jakmile budeš v této ochraně, tak prožívej svobodu svého ducha, vrať se do běžného bdělého stavu, ve kterém stále ochrana přetrvá.

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Tvá cesta k úspěšnému 
- materiálnímu životu
- harmonickým vztahům
- hlubokým duchovním prožitkům

Vstup do Astrální akademie

Astrální cestování

Poznej život nezávislý na hmotném těle

Chci astrálně cestovat