Systém myšlenek v naší hlavě

Systém myšlenek v naší hlavě

Děkujeme Jirkovi B. (účastník Astrální akademie, ročník 2016) za nádherně sepsané pochopení, které se zabývá neztotožňováním se s myšlenkami a jejich tříděním do kategorií. To vše velmi pomáhá k vědomému žití. Přejeme příjemné čtení. Ačkoliv lze určit velké množství společných rysů myšlenek, každý si na své kategorie musí přijít sám a dát jim vlastní trefná jména, která vystihují jejich pravou podstatu. To pak v člověku vyvolává ty správné asociace v podvědomí, když tyto myšlenky "chytá".

Hlavní myšlenkou

celého zjištění je "Tvé vědomí nejsou tvé myšlenky" nebo také "Tvé myšlenky nejsou tvou součástí". Lidé mají takovou představu, že ten hlas, který slyší ve své hlavě (myšlenky), jsou vlastně oni, je to jejich vědomí. Nemůže tomu tak ale být. Pokud tyto myšlenky zaženeš a v tvé mysli nastane ticho, přestaneš existovat? Nepřestaneš, jsi pořád tady. Proto myšlenky nemohou být tvou nedílnou součástí.

Lze to dobře přirovnat k oblečení

Pokud se člověk oblékne, zdálo by se, jako by oblečení bylo součástí jeho fyzického těla. Samozřejmě tomu tak ale není. Když si oblečení svlékne, je bez oblečení, ale stále je to on. Může být nahý nebo si může obléci jiný oděv, ale stále je to on, ten stejný člověk. Stejné je to s myšlenkami. Můžeš je utišit nebo přijmout nové myšlenky, ale na tvé pravé podstatě, na tvém vědomí, to nic nemění.

Proč je dobré si tohle uvědomit?

Náš vnitřní dialog nám totiž v životě moc nepomáhá. Odvádí naši pozornost od přítomného žití a posiluje naše vnitřní ego. Často se v něm objevují různé negativní myšlenky, omílání minulosti nebo naivní představy budoucnosti. Nic z toho nám v současném životě nijak nepomáhá.

Dobrým cvičením

je pozorování myšlenek během dne a kategorizování těchto myšlenek. Pokud posloucháš svou mysl dostatečně dlouho a přemýšlíš nad tím, co říká, tak zjistíš, že většina myšlenek v tvé hlavě se dá shrnout do několika málo kategorií. Příkladem takových kategorií může být:  

  1. Neexistující konflikt - člověk si v hlavě omílá skutečnou nebo i neexistující hádku s někým jiným. Přemýšlí nad tím, co měl říci jinak, jaké argumenty použít, utvrzuje sám sebe ve vlastní pravdě a zesiluje svou nenávist vůči tomu, s kým se hádá.

  2. Sebevýčitky - opětovné vracení se k nepříjemné události z minulosti. Zkoumání události ze všech úhlů, její bagatelizování, nebo naopak utvrzování se ve vlastní méněcennosti a nadhodnocení dopadů.
  3. Naivní budoucnost nebo přítomnost - představy lepšího života, lepšího já. Užívání si příjemných pocitů z těchto představ.

  4. Co si o mně asi myslí? - rozjímání nad tím, jaké naše chování asi zanechalo dojem v ostatních lidech. Co jsem měl říci? Co jsem měl udělat?

  5. Závist - závistivé a negativní myšlenky vůči druhým. Většinou si člověk nepřizná, že závidí, a tak se tato myšlenka projeví jinak, ale podstata zůstává stejná.

  6. Obecné denní snění - brouzdání myšlenek mimo realitu přítomného okamžiku bez negativního nebo pozitivní emocionálního náboje, ale i tak zbytečné.

  7. Produktivní myšlenky - tyto myšlenky jediné mají spojitost s realitou a pomáhají nám. Na rozdíl od předchozích kategorií, ve kterých se člověk může zaseknout i na celý den (nebo život), jsou většinou jednorázového charakteru. Vyřeším problém a myšlenku opustím.  Např. jaké mě dnes čekají úkoly? Kde jsem si zapomněl klíče? Co budu dnes vařit? Jak nejlépe vyřešit konflikt s kolegou v práci?

Tyto kategorie jsou jen příkladem a jsou velice široké. U každého člověka se budou lišit a budou pravděpodobně konkrétnější. Někdo si např. v rámci sebevýčitek stále opakuje nějaký trapas ze školy nebo práce nebo myslí na svoji nadváhu. Jiný si zase v rámci "naivní budoucnosti" může představovat sám sebe jako rockovou hvězdu na podiu před stadionem plným lidí nebo si užívá představu toho, jak všem v práci vytřel zrak perfektní prezentací. U někoho mohou mít repetitivní myšlenky úplně jiný charakter. Důležité je najít jejich společný jmenovatel a vytvořit z něj vlastní kategorii a té pak dát nějaké trefné jméno, které člověka hned trkne, když danou myšlenkou znovu "načapá" ve svém vědomí.

Zjistíš škodlivost zbytečných myšlenek

V momentě, kdy objevíš svých několik kategorií a uvědomíš si, jakými nesmysly se tvé myšlenky zabývají, zjistíš, proč jsou pro tebe naprosto zbytečné a škodlivé. Když pak přijde nová myšlenka, stačí ji identifikovat v rámci jedné z kategorií a odsunout pryč. V tomto je cvičení podobné meditaci pozorování myšlenek a odpinkávání jich jako balónků. Rozdíl je v tom, že myšlenky pozorujeme v podstatě nepřetržitě. Lze si také zapisovat množství myšlenek, které tě přes den ovládly, tzn. kterým jsi věnoval více času, než bylo nutné. V průběhu času se pak snaž toto skóre snižovat.

Pro začátek naleznete vhodné audio meditace

Průlomové zjištění: Sílu vyžij k užitečnějším věcem

Myšlenky lze tedy chápat jako něco externího, co ti pouze ubírá mentální sílu, která by mohla být využita k užitečnějším věcem. Tohle zjištění pro mě bylo v mých 31 letech naprosto průlomové. Celý život jsem žil v zajetí myšlenek, se kterými jsem se ztotožňoval, a chodil jsem často s hlavou v oblacích, nepřítomen v současnosti. Nechal jsem se myšlenkami ovlivňovat a zatahovat do emocionálních turbulencí, které doslova žraly moji mentální energii. Vědomé žití a odsouvání myšlenek je teď pro mě výsledkem několika let meditací. Uvědomil jsem si,  že tyto meditace pro mě vlastně byly jen jakýmsi průpravným cvičením k tomu, abych takto dokázal žít celý den, a ne jen během dvaceti minut v průběhu meditace.

Doporučujeme: Metody Astrální akademie vás dovedou mnohem dále, než co si umíte nyní představit.